Over de vraagbeweging: 

Oprichter van de Vraagbeweging is Marjoleine Alberts.

Immer leergierig en onderzoekend volgde zij aan de Internationale School voor Wijsbegeerte  in 2014/2015 de beroepsopleiding tot Filosofisch Practicus bij drs. Harm van der Gaag en is sindsdien actief lid van het Gilde van Filosofisch Practici. 

Tot 2007 was Marjoleine  voornamelijk werkzaam als academisch geschoold  vormgever en concept ontwikkelaar. Sinds 2007 is zij ook werkzaam als bevoegd docent, mentor, assessor en intercollegiaal coach.

Tijdens individuele gesprekken staat het ontrafelen van levensvragen centraal. Daarnaast  heeft Marjoleine bemerkt dat er - in onder meer het onderwijs- een sterke behoefte is aan denksessies zonder sturende parameters. Socratisch denksessies bieden de mogelijkheid om met een vragende houding tot de kernvraag en tot consensus te komen. Het starten van haar onderneming De Vraagbeweging komt voort uit de wens hier een persoonlijke bijdrage aan te leveren.