Nieuws ( om wijzer te worden )

 

 Marjoleine Alberts bekwaamt zich dit jaar verder in het gestructureerd leidinggeven aan 'zelfsturende teams'. 

Het kan gaan om een bouwteam in een school, een mentoren team, een team binnen hogeschool of een universiteit,

een managementteam, een afdeling enz.

 

Het kan evengoed gaan om bovenschools georganiseerde gespreksgroepen, denktanks, projectgroepen.

De socratische aanpak voor vragen of een casus vereist een goede gespreksleider.

Marjoleine herkent het belang van het stellen van vragen boven het ventileren van beweringen.

Het is een van de basis spelregels die een zelfsturend team zich eigen zal moeten maken.  

 

Geïnteresseerd in begeleiding van zelfsturende teams?

De Vraagbeweging is hierbij graag uw denkgenoot.