Filosofische werkplaats                                                                                                                            

Filosofische werkplaats de Vraagbeweging verwelkomt mensen die hun eigen denken over vragen, kwesties of dilemma's nader willen ontrafelen. Bij de Vraagbeweging onderzoek je diepgaand je eigen opvattingen en dat gaat nu eenmaal beter als er iemand is die luistert en terug spreekt. 

 

Opvattingen uitspreken en deze tot een vraag formuleren is bij de Vraagbeweging de eerste stap die wordt gezet. 

Je vraag grondig onderzoeken is de gedurfde tweede stap.

De Vraagbeweging is tijdens dit proces je denkgenoot door je uitspraken te bevragen,  je denken te vertragen en door je aannames, beweringen en vooronderstellingen grondig tegen het licht te houden. Dit proces kan spannend en confronterend zijn maar het ontwikkelen van een vragende filosofische houding gaat ook regelmatig gepaard met een dosis vrolijkheid.

 

Door het ontwikkelen van een vragende, filosofische houding ontstaat inzicht in je eigen vraag. 

Inzicht in de vraag geeft je een mogelijkheid om mee te bewegen met je vraag zodat je op verschillende momenten en in verschillende situaties jouw antwoord weet te geven.

 

Geïnteresseerd in filosofisch onderzoek over vragen, kwesties, dilemma's die je bezig houden?

De Vraagbeweging  wil hierbij graag jouw denkgenoot zijn.'Niet de dingen brengen ons in verwarring maar onze opvattingen over de dingen'

 

Epictetus

Marjoleine Alberts is lid van het Gilde van Filosofisch Practici. www.gildefp.nl

'Als we onszelf willen ontwikkelen en vormen zullen we  moeten weten waar we staan en uit welke materiaal we zijn gemaakt.'

 

Kant